Tuimelaar: het bekendste dolfijnensoort

De tuimelaar is één van de meest voorkomende dolfijnen in de wereld. Ze hebben een lengte van gemiddeld zo’n drie meter. Doordat ze een bol hoofd hebben, lijkt het alsof ze lachen. Ze leven in groepen met tussen de 7 en 20 individuen. Soms komen meerdere groepen bij elkaar om te jagen, in één grote groep kunnen ze zo hele scholen aan vissen vangen. Met behulp van een heel hoog geluid kunnen dolfijnen met elkaar communiceren. Ook kunnen ze gemakkelijk bepalen waar vissen zitten.

Ook in dolfinaria worden veel tuimelaars gebruikt. Flipper de dolfijn was bijvoorbeeld ook een tuimelaar! Dit dolfijnensoort is erg intelligent, zo kunnen ze zichzelf herkennen in de spiegel. Daarnaast is uit onderzoek in dolfinaria gebleken dat ze elkaar een ‘naam’ geven. Elk groepslid krijgt een eigen toon. Bij communicatie wordt deze toon gebruikt om één specifieke dolfijn ‘aan te spreken’. Zelfs als ze elkaar jaren niet meer gezien hebben, weten de groepsleden nog elkaars toon. Lees ook het artikel over intelligentie van dolfijnen.

Leefgebied van de tuimelaar

Het leefgebied is erg groot; ze komen voor in bijna alle wereldzeeën. Lange tijd heeft de tuimelaar ook in de Nederlandse zee geleefd, maar vanaf de jaren zestig zijn ze vertrokken. In Nederland bestaat er een Rode Lijst, waarin bedreigde dieren zijn opgenomen. De tuimelaar staat helaas ook op deze lijst als ‘ernstig bedreigd’. Nog steeds komt het een enkele keer voor dat er een tuimelaar ontdekt wordt bij de Nederlandse kust. Vaak gaat het hier dan om een enkele dolfijn die alleen is en verdwaald is. In 2004 is er voor het laatst een groep dolfijnen in Nederland gezien. In de Noordzee komt de tuimelaar voor langs de oostkust van Schotland.